HalkSiir.Com Forum
 • * Yeni Şiir Ekle *


 • * Rastgele Şiir *


 • * TDK Sözlükler *

 • Türk Halk Şiiri Ve Şairleri

  Hecenin Adresi
  halksiir.com ortak Hece Şiiri: Ayrılık

  Şair  Şair :  Ortak Şiir  |  Yorumlar 115 Yorum | Okunma 44638 Okunma | A..Zade  |  Yazar Yazan: halksiir.com | 12 Ağustos 2007 21:41:55

  ''Yine Muradına Erdi Ayrılık''
  Halk şiirinin yeni adresinde,bir yenilik.
  İlk defa sitemize açtığımız ortak şiire Dörtlüklerinizle katılabilirsiniz.  Halk şiirinin yeni adresinde,bir yenilik.
  İlk defa sitemize açtığımız ortak şiire Dörtlüklerinizle katılabilirsiniz.
  Ortak şiirimize eklemek istediğiniz dörtlüğünüzü,altına yorum
  olarak isminizle birlikte yazınız.Editörümüzce şiire eklenecektir.
  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şiire dörtlükleriyle katılan Tüm Şairlerin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
  Hece ölçüsü: 6+5:11
  Uyaklar: vurdu,yordu,kırdı,sordu,durdu,girdi,erdi,yerdi gibi vs. (LÜTFEN UYAKLARA DİKKAT EDEREK BİR DEFA KULLANILMIŞ KELİMEYİ TEKRAR KULLANMAYINIZ.)

  Ayrılık... (Halksiir.com Ortak Hece Şiiri)
  Zehirli bir hançer; aldı bağrımı,
  İnceden inceye, yardı ayrılık.
  Bildiğini işler,duymaz çağrımı;
  Yine muradına erdi ayrılık..................Mustafa USTA


  Viran etti zalim, gönül bağımı,
  Acımadan yedi, gençlik çağımı;
  Solumu bitirdi, şimdi sağımı
  Yağlı bir kurşunla vurdu ayrılık.................Mustafa USTA


  Sanki yakan ateş, ateşten kordu
  Ne halime baktı ne dönüp sordu
  Düşmedi yakamdan, yordukça yordu
  Yetmedi, yerlere serdi ayrılık................Yusuf Ziya Karahasanoğlu


  Uçtu birer birer yuvadan kuşlar
  Sahipsiz ağacı her gören taşlar
  Hızarcı gitmeden baltacı başlar
  Dal budak demedi kırdı ayrılık.....................(Âşık Cinasi)


  Sılada gurbetin böyle yâdı var
  Hicran ateşinin ayrı tadı var.
  Ayrılığın türlü türlü adı var
  Kara bir çalının ardı ayrılık................(Âşık Cinasî)


  Doğrulmak istedim büktü belimi
  Ekmeğe uzandım tuttu elimi
  Menzile yaklaştım kesti yolumu
  Dağ oldu araya girdi ayrılık.................(Âşık Cinasi)


  Bunun gibi düşman bilmem azılı
  Yeni değil tarihi çok mazılı
  Künyesinde hep namert mi yazılı
  Mağdur etti nice merdi ayrılık.....................Âşık Gürkani


  Sevdalı gönlüme efkârlar kattı,
  Hüzün bırakmadı yakamı tuttu,
  Sıladan uzakta bir yere attı,
  Gurbet ili reva gördü ayrılık....................Mehmet EREN


  Gözlerimde hüzün eksik olmuyor
  Mevsimler geçmiyor çilem dolmuyor
  Deli gönül sazım name çalmıyor
  En acı kederle sardı ayrılık.................Mevlüde Demir


  Gurbete düşürdü mücrim eyledi
  Gönlüm gamla doldu dilim söyledi
  Beni ocağımdan mahrum eyledi
  Yar ile arama durdu ayrılık....................Emine Sevim


  Köşe bucak kaçtım bulmasın diye;
  Yakama yapıştı bilmem ki niye;
  Peşimde dolaştı şehirden köye,
  Ben kaçtım izimi sürdü ayrılık.....................Mustafa USTA


  Neresinden tutsam kavrayamadım,
  Ben bu elvadaya dayanamadım,
  Tükendi yüreğim onaramadım,
  Kalbimi kül eden hârdı ayrılık..................Ayfer Artuç


  Görün dostlar bana ah neler etti
  Evim han harabe bırakıp gitti
  İstemem dönmesin burada bitti
  Utandım halimden ardı ayrılık....................Mevlüde Demir


  Dertleri yükledim garib başıma,
  Zehirleri ektim kendi aşıma;
  Adımı yazdırdı mezar taşıma,
  Münker,Nekir oldu sordu ayrılık.....................Mustafa USTA


  Ayrılık yaşadı oldular havâs
  Ayrılık gafletten eyledi halâs
  Ayrılık atadan evlâda miras
  Adem'le Havva'da vardı ayrılık...................(Âşık Cinasî)


  Yüreğimde aşkın,gizlice yanar
  Bilmeyenler beni,delimi sanar
  Bendeki bu yürek,sevgine kanar
  Beni sevdiğime yerdi ayrılık.........................Hasan Karabay


  Sevda hancerini vurdu özüme.
  Kim inanır benim deli sözüme
  Zümrüdü ankâlar konsa gözüme
  Yolları çıkmaza ördü ayrılık.........Gamayarasına (Gülcan Demir)


  Gamayarasına bir hancer yetti
  Aşığım kalemim efkarla tüttü
  Sazımın telinde türküler bitti
  Aslı'nın, Leyla'nın yurdu ayrılık........Gamayarasına (Gülcan Demir)

  Kader yazdı seni ateş dağıma
  Kıskandı karlarla yağdı bağıma
  Aldı yari benden oy yüreğime
  Sevda çilesini dürdü ayrılık.................Meryem Aslan


  Ana baba ne yar bilmez bu yakı
  Gurbet illerine saldı bir koku
  Acımadı aldı eline oku
  Hasrete yayını gerdi ayrılık.............Meryem Aslan


  Yedi dağ üstünde gezdim olmadı
  Tırnakla dağları kazdım olmadı
  Derdimi kağıda yazdım olmadı
  Susarak beynimden vurdu ayrılık............Makberî Ahmet Akkoyun


  Vicdanı hiç yoktu, kayaydı, taştı
  Gücüm yetmiyor ki, boyumu aştı,
  Azası olmayan bir garip baştı,
  Hem dilsiz, hem sağır, kördü ayrılık................Mustafa Usta

   
  İnsan var oldukça vardı, bitmedi
  Kadere yamandı öte gitmedi
  Tarife lisanım, gücüm yetmedi
  Say ki ölümden de zordu ayrılık................CEMAL VAROL


  Garibi saldı da gurbet ellere
  Umutlar yükledik esen yellere
  Hasretler bağladık uzak yollara
  Vuslatın önünde surdu ayrılık....................CEMAL VAROL

   
  Gurbet yollarında,rızık aradım.
  Garip gönlüm yorgun,ezik muradım,
  Sılaya dönemem yazık bir adım,
  Alnımdan dökülen terdi ayrılık.............Metin ÖZCAN
   
  Tazecik fidanı, kökünden yoldu,
  Adı, dilimizde bir düşman oldu,
  Nice gül benizler onunla soldu,
  Bedenden çıkmayan kirdi ayrılık.......... Mustafa Usta
   
  Ayları, yılları sayarım, bitmez,
  Kırıldı kanadım, ocağım tütmez,
  Beş tane derdim var, beni terk etmez,
  Elbet biri ölüm; dördü ayrılık................Metin ÖZCAN.
   
  Hayat sahnesinde, açar bir perde,
  Bilinmez, kapanış ne zaman, nerde?
  Eğer ki hasretlik var ise serde,
  Dağdan dağa sürer,kurdu ayrılık...........Metin ÖZCAN.
   
  Kılı, kırka böldüm; eledim, süzdüm,
  Gördüm ki en fazla kendimi üzdüm,
  Doğruyu söyledim, çok diyar gezdim,
  ''Sürgünlük,seyahat'' derdi ayrılık...........Metin ÖZCAN
   
  Feryadım duyulmaz, diyar ellerde,
  Mızrabım, ismini sayar tellerde,
  Ölsem kim mezara koyar, çöllerde?
  Susadıkça sundu derdi ayrılık.............Metin ÖZCAN
   
  Eli sopalıydı, vurdukca vurdu,
  Aldı bedenimi çöle savurdu,
  Kül etti sineyi,yaktı kavurdu,
  Kalbimde sönmeyen kordu ayrılık........... Mustafa Usta
   
  Sevdayı gönlüme sardım,sakladım,
  Senede bir köye vardım, yokladım,
  Her köşede resmin gördüm, kokladım,
  Çok ağlattı, ah-û zardı ayrılık................Metin ÖZCAN
   
  Çektiğim çileyi nasıl anlatsam?
  Her dem ağır gelir, kantarda tartsam,
  Ne zaman evime bir adım atsam,
  Kapının önüne kordu ayrılık................Metin ÖZCAN.
   
  Ard arda yükledi, onca telaşı,
  Boğazıma durdu bir lokma aşı,
  Dediler;''böyledir hayat savaşı'',
  Sanki bir yenilmez ordu ayrılık............Metin ÖZCAN.
   
  Düşündüm, sonunda ikrâr eyledim,
  Kaynana elinde çok zâr eyledim,
  Topladım bohçamı, firar eyledim,
  Canım alıp, kaçtım, kârdı ayrılık..........Metin ÖZCAN
   
  Merhamet bilmezdi, çoktu zulümü,
  Daha gonca iken, yaktı gülümü,
  Gasavet yüküyle, büktü belimi,
  Herkese çatardı, şerdi ayrılık..............Metin ÖZCAN.

  Durmadı, gençliği benden tez aldı,
  Yüzümde hatıra, bir çok iz kaldı,
  Kulak duymaz oldu, ışık azaldı,
  Gözlerimde sönen ferdi ayrılık............Metin ÖZCAN.
   
  Fitne verdi, eşi, dostu küstürdü,
  Hatırı, gönülü sildi, süpürdü,
  Yanardağlar gibi, öfke püskürdü,
  Zalimler katında, pîrdi ayrılık.............Metin ÖZCAN.
   
  Dalkavuk, yalaka ve bin bir surat,
  Mazluma, haklıya vermezler rahat,
  Bir neşter bekliyor, dolu cerahat,
  Her yana kök salmış, urdu ayrılık.........Metin ÖZCAN.
   
  Çalıştım, çırpındım,Özcan'ım bıktı,
  Ben temel attıkça, binamı yıktı,
  Sonunda Dünya'dan tayinim çıktı, 
  Ben hesap verirken hürdü ayrılık..............Metin ÖZCAN.
   
  Sevgidir âlemin özü,temeli,
  Sevgisiz gönüle kim, ne demeli?
  Hak'ka kavuşmaktır,kulun emeli,
  Ölümden acısı gürdü ayrılık...............Metin ÖZCAN
   
   
  Hâlime şük'redip, boyun bükerken,
  Sabırı öğrendim, çile çekerken,
  Binlerce dost buldum, evvel bir iken,
  Ruhuma ışıyan nurdu ayrılık................Metin ÖZCAN.
   
  Kimseye kalmamış sevgin, hürmetin,
  Gönül dergâhına yüz mü sürmedin?
  Âhım çoktur sende, dertlidir Metin,
  Bana bakışların hordu ayrılık.............Metin ÖZCAN.
   
  Şöhretin karışmış türlü işlere,
  Düşmanlık yaparsın, mutlu eşlere,
  Beyaz gelinliğe, pembe düşlere,
  Attığın fırçalar, mordu ayrılık..............Metin ÖZCAN.
   
  Derdimi kendime saydım, bölüştüm,
  Cenge girdim, nefsim ile döğüştüm,
  Ocaktan ayrıldım, tandıra düştüm,
  Dağladı bağrımı, nârdı ayrılık..............Metin ÖZCAN.
   
  Ardı sıra koştum, yaptım hatayı,
  Haritaya çizdi, türlü rotayı,
  Gezdirdi Antep'i, Urfa, Hatay'ı,
  Gerdi ağlarını, tordu ayrılık.............Metin ÖZCAN.
   
  Göçümü yükledim, kara trene,
  Yırtık hasır serdim, harap, örene,
  Dermanı yoktu ki, dizim sürüne,
  Çaresiz yaraydı, çordu ayrılık.............Metin ÖZCAN.
   
  Yadellere doğru sürdü tekeri,
  Vitrinde göstermez gamı, kederi,
  İçine kurt düşmüş elma şekeri,
  Balı, zehir ile kardı ayrılık................Metin ÖZCAN.
   
  İçin için sızlar, yaram derinde,
  Kısmetse gelirim, günün birinde,
  Bazen kapkaranlık zindan içinde,
  Aküsü tükenmiş fardı ayrılık.............Metin ÖZCAN.
   
  Sana çok kinim var; bire, bin gerek,
  Garibanlara da güzel gün gerek,
  Bazen kobra oldu, bazen engerek,
  Dolandı boynuma, mardı ayrılık............Metin ÖZCAN.
   
  Rusya'da üşüdüm, Yemen'de yandım,
  Avustralya'dan dönemem sandım,
  Avrupa'da kaçak gezdim, saklandım,
  Tuzağın diskotek, bardı ayrılık.........Metin ÖZCAN.
   
  İyi-kötü seçer, ayırır elek,
  Ancak son nefesle, tükenir şelek,
  Hak'tan emir bekler, İsrâfil Melek,
  Sana son verecek; Sûr'du, ayrılık.......Metin ÖZCAN
   
  Turist olup, gezdik, döviz çok bizde(!)
  Kuzular çevirdik, dönerli közde,
  Kışın Uludağ'da, yazın denizde,
  Baharda yerimiz, kırdı ayrılık.........Metin ÖZCAN.
   
  Kara bulut çöktü, dağın başına,
  Güneş'i bekledim, boşu boşuna,
  Sabır ile döndüm, sabır taşına,
  İçinde dertlerim pürdü ayrılık....Metin ÖZCAN.
   
  Tek gönül verdiğim, en son gördüğüm,
  Kırk gün davul çalsın, buyur, gör düğün,
  Husumet boynuna, vurdum kördüğüm,
  Kıskandı, kudurdu, ürdü ayrılık..........Metin ÖZCAN

  Ne sadakat, ne de merhamet gördüm,
  Riyakârlık yaptı, ihânet gördüm,
  Yaptığım tahlilde, daha net gördüm,
  İlaç kâr etmeyen türdü ayrılık..............Metin ÖZCAN.

  Ellerinde mendil, gözlerde inci,
  ''Vazgeç bu sevdadan, gitme !'' der içi,
  Bazen Esenboğa, bazen Sirkeci,
  Bazen Haydarpaşa Gar'dı ayrılık..........Metin ÖZCAN
   
  Bırakmaz garibi, kendi halinde,
  ''Vuslat yakın'' dedi, son vaadinde,
  Taneler tükendi, kum saatinde,
  Zaman uçup, gitti, pırdı ayrılık............Metin ÖZCAN.
   

  Nice emekleri çaldı, doymadı,
  Feryatları, zevke daldı, duymadı,
  Cilve ile çaldı, çaldı, oynadı,
  Saz takımındaki, tardı ayrılık.............Metin ÖZCAN.

   
  Ne yapsan da dönmez kaplan, kediye,
  Boşa çabalarsın, bilmem ne diye?
  Şereftir, insana büyük hediye,
  Gurur, başımızda mirdi ayrılık..........Metin ÖZCAN.
   
  Mehmet, Bayrak için, nöbete koştu,
  Seferde, Gazi'nin emriyle coştu,
  ''Mevzu, Vatan ise,gerisi boştu.''
  Karavana; hoşaf, çirdi ayrılık...........Metin ÖZCAN
  .
   
  Yorganı bağladım, attım sırtıma,
  Helâlleştim, veda ettim yurduma,
  Bir mola verince, baktım ardıma,
  Peşimde, dert yüklü tırdı ayrılık..........Metin ÖZCAN.
   
   
  Mapusta, zamanı sayar boncuklar,
  Boynu bükük bekler, çoluk, çocuklar,
  Bayramdan bayrama sarar, kucaklar,
  Kafeste kükreyen, şirdi ayrılık............Metin ÖZCAN.
   
  Evlâdı, atadan; seveni,yârdan,
  Fakiri,paradan; zengini, kârdan,
  Suyunu, topraktan; ocağı, hardan,
  Ayırıp, yürekler burdu ayrılık..............Metin ÖZCAN.

  Tez soldu neşesi, mor menekşesi,
  Mateme büründü, sessiz köşesi,
  Oy ! Bağrına, dağlar, taşlar düşesi,
  Yüreğin mermerdi, bordu ayrılık.............Metin ÖZCAN
   
  Akılsıza, akıl verip, avuttum,
  Pehlivan koymadım, el ense tuttum,
  Akîbet; gurbetin tozunu yuttum,
  Deliden deliydi, zırdı ayrılık.................Metin ÖZCAN.

  Tahta bavuluma, göçüm doldurdum,
  Gençliğimi, senin için soldurdum,
  Sakalım ağardı, saçım yoldurdum,
  Değirmende dönen perdi ayrılık..............Metin ÖZCAN
   
  Masumlar, kurduğun tuzağa düşer,
  El açar, bir lokma azığa düşer,
  Asalet, senden çok uzağa düşer,
  Dilenci yaparsın, lordu ayrılık...........Metin ÖZCAN.
   
  Köprüler uçurdu, hudutlar gerdi,
  Analizler yaptı, sürgünler verdi,
  Kızınca, çifteyle yerlere serdi,
  İnat mı inattı, kerdi ayrılık................Metin ÖZCAN.

  Ana, baba ayrı; çocuk arada,
  Daha ne çileler bekler sırada,
  Bize de celp var mı, çıkan kur'ada?
  Yayından boşalmış tirdi ayrılık................Metin ÖZCAN.
   
  Uzattın şerbeti elinden içtim
  İçtim de yıllarca kendimden geçtim
  Bu derdi başıma istedim açtım
  Sonradan yüreği burdu ayrılık............Fatma Biber
   
  Yine bahar geldi, yüreğim sızlar,
  Sevginle sıcaktı kışlar, ayazlar,
  Sen yoksun ya gayrı, beni kim nazlar?
  Elimden aldığın, yârdı ayrılık...................Metin ÖZCAN.
   
  Bilmem Gürkani’nin bundan suçu ne
  Süründürdü beni hiçi hiçine
  Çok denedim sığamadım içine
  Fındık içi kadar dardı ayrılık.................Âşık Gürkan


  Mustafa Usta'nın aklı ermedi,
  Ölçtü biçti hiçbir sebeb görmedi;
  Kördüğümü attı,ilmek vermedi,
  Çözemeyeceğim sırdı ayrılık...............Mustafa Usta


  Cinasî sözünü tamam söyledi
  Elemlere sandık kurdu oyladı.
  Kantarda topuza nazar eyledi
  Bir tek ölüm ile birdi ayrılık....................(Âşık Cinasî)
   
  Viran oldu bağım,bahçem,güllerim,
  Kavruldukça yele verdi küllerim,
  Mızrabım çırpınır,inler tellerim,
  Külhâni'yi boşa yordu ayrılık............Metin ÖZCAN
   
  İNANMA;''ÖLÜMDEN DAHA ZOR'' DESEM,
  BÖYLE YANMAZ İDİM, BAŞKA KOR YESEM,
  ONLAR YETİŞTİRDİ; BU GÜN VAR İSEM,
  ANA-BABA BAŞTA ZERDİ AYRILIK...........Metin Özcan

  -----------
  Fırat nehri gibi çağladı taştı,
  Gül yüzlü cananım dağladı kaçtı,
  Vedasız gidince feleğim şaştı,
  Arkadan vuruyor merdi ayrılık! ...................Hande HAGHGOUİ

  ''Merdi''  kelimesi daha önce şiirin 7. dörtlüğünde Aşık Gürkani tarafından kullanılmıştır...
   
  Bak yine esiyor gurbet yelleri
  Bak seni söylüyor sazım telleri
  Epeydir terk ettin bizim elleri
  Ne derdin benimle vardı ayrılık..............Hande HAGHGOUİ
   
  ''Vardı'' kelimesi daha önce, şiirin 15. dörtlüğünde Aşık Cinasi tarafından kullanılmıştır...
     
  Ocağım söndürdü, yuvamı yıktı
  Perişan halime gülerek baktı
  Sanki pençesini hep bana taktı
  Beni yakmak için nardı ayrılık...........Fatma Biber
   
  ''Nar'' (Ateş anlamında) Kelimesi şiirde daha önce aşağıdaki şekilde kullanışmıştır.''Dağladı bağrımı, nârdı ayrılık..............Metin ÖZCAN. ''

  Dost olalım dedim kucağım açtım
  Hilekâr dostumun başında taçtım
  O pençe vurdukça ben sevgi saçtım
  Sarılıp yattığım yârdı ayrılık...........Fatma Biber
   
  ''Yâr'' Kelimesi şiirde daha önce aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.
  ''Elimden aldığın, yârdı ayrılık''
   
  Ayrılık içimde kapanmaz yare
  Gitme kal diyen yok o nazlı yare
  Dilim lal oldu bak, kaldım biçare
  Beni benden aldı yaman ayrılık..........Hande HAGHGOUİ
  (Farklı Uyak)
   
  Kaç yıldır halimi neden sormadın
  Bir kerecik olsun beni anmadın
  Aşığım demiştin aşka yanmadın
  Can evimden vurdu zalim AYRILIK.........Hasan Karabay
  (Farklı Uyak)
   
  Mecnun oldum leyla için çağladım
  Kaç gece yastığa baktım ağladım
  Günümü ayımı yıla bağladım
  Gün be gün içimde azdı ayrılık..........Erdal Dursun
  (Farklı Uyak)
   
  Gurbet ele döndürdüler yolumu
  Zemheri ayazı çaldı gülümü
  Felek her taraftan kırdı kolumu
  Çaresize çare oldu ayrılık.............İbrahim Mucuk
  (Farklı Uyak)
   
  12 ağustos 2007 de başlatılmıştır.
   
  Genç yaşta koparttı fakir hanemden
  Muradına erken erdi ayrılık *
  Ben bir saat ayrılmazken anamdan
  Yönümü dağlara verdi ayrılık.....................Âşık Gürkani

  Sarardı dalından, düştü yerlere;
  Sessizce araya, girdi ayrılık. *
  Rüzgar oldu esti, üstüne birde,
  Sonunda murada, erdi ayrılık! ......................Mukadder Gönül

  (''Erdi'' kelimesi daha önce şiirin ilk dörtlüğünde kullanılmıştır.)
   
  *Şiir 24 Mart 2009 tarihinde yeniden düzenlenmiş ve bir şiirde bir ayak dörtlüğü olması gerektiği için, daha önceden şiirde bulunan, sonradan yazılmış iki ayak dörtlüğü aşağıya eklenmiştir... ( Ayak dörtlüğü olarak doğrudur Lakin şiir tek bir şiir olduğu için ve bir şiirde bir ayak dörtlüğü kullanılacağı için ilk ayak dörtlüğünden sonraki dörtlükler : b.b,b,a - c,c,c,a - d,d,d,a Şeklinde devam etmesi gerekir.)  Şiirde Kullanılan Uyaklar: 
  Yardı,    Erdi,   Vurdu,    Serdi,   Kırdı,   Ardı,   Girdi,   Merdi,   Gördü,  
  Sardı,   Durdu,   Sürdü,   Hardı,   Ar dı*,   Sordu,   Vardı,   Yerdi,   Ördü,   Yurdu,  Dürdü,   Gerdi,   Vurdu,   Kördü,   Zordu,   Surdu, Vardı*,  Merdi,   Terdi,   Yordu,   Dördü,   Kur du,   Derdi,   Dardı,   Sırdı,   Birdi,   Nârdı,  Kar dı,   Turdu,   Hırdı,    Kurdu*,   Kor du,    Kirdi,    Verdi,   Derdi*,  Zardı ,  Kordu*,  Kâr dı, Ordu,    Şerdi,   Ferdi,   Pirdi,   Urdu, Hürdü,Gürdü,  Nurdu,   Hordu,  Mordu,  Tordu,  Çordu,  Kardı*, Fardı, Mardı,  Bardı,  Sûr'du,  Kır dı*,  Pürdü,  Ürdü,  Türdü,  Gardı,  Pırdı,  Tardı,   Mirdi,  Çirdi,  Tırdı,  Şirdi,   Burdu,  Bordu,  Zırdı,  Perdi,   Lordu,  Kerdi,  Tirdi,  Yârdi, Zerdi, Burdu,
   
  *İşaretli kelimeler, şiirde cinaslı olarak kullanılan kelimelerdir.
   
   
  (Kullanılmış uyakları tekrar kullanmayınız. Kullanılmamış uyaklarda yazılan dörtlükleriniz şiire eklenecektir)

   

   

   


   
  (c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
     Ortak Şiir Tüm Şiirleri

  Seslendiren :A..Zade

  halksiir.com ortak Hece Şiiri: Ayrılık
  Seslendirmesini İndir  * Şiirde gördüğünüz yazım hatalarını vs. düzeltmek için:
  Şiirin alt kısmında bulunan yorum yazma formundan Yorum yazınız...

  (c) Bu Şiirin her türlü telif hakkı Şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.

  * Sitemizde bulunan şiirler,şairinden izin alınmadan
  ve kaynak gösterilmeden hiçbir şekilde kullanılamaz.

  Bu Şiiri Facebookta Paylaş:


  Facebook'ta paylaş
   | Puan: 9,9 / 210 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

  Yorumlar

  Adem Kılıç { 16 Mart 2022 21:56:14 }
  Doğru sayabildiysem tam 77 dörtlükle Türk Halk Şiiri'nin eşsiz uzun soluklu harika bir şiiri meydana getirilmiş. Emek veren herkesi yürekten kutluyorum...Saygılarımla...
  SELMA GÜNDÜZ { 15 Eylül 2017 12:54:16 }
  Kanıma ilişti, hastalık gibi,
  Aşkın en alevli, en harlı hali,
  Taşırım üstümde, elbisem gibi,
  Alnımın yazısı, oldu ayrılık.
  Naci Akyürek { 16 Şubat 2016 21:54:31 }
  Bütün Ustalara sonsuz tebrikler, saygılar.Çok beğendim...
  Mecit Aktürk { 16 Mart 2015 02:34:12 }
  Uzun uzadiya yazmaya ne hacet. Siir okudum dinledim sayfanizda Mustafa hocam. Emegi gecen herkesi tebrik ederim.
  Yürek yangin yeri, kalem de kavi olunca demek böyle oluyormus :)
  Selam ve SAYGILAR...
  Metin ÖZCAN { 03 Ocak 2015 20:21:55 }
  Hasretlik çekerek geçti hayatım,
  Dolaştım gurbeti, hep adım adım.
  Heyhat! Kör talihim, kapkara bahtım,
  Beni mars eyleyen zardı ayrılık.....Metin ÖZCAN
  MEHMET YAŞ { 03 Aralık 2014 12:49:08 }
  Sırat köprüsünden ince bir çizgi,
  İdrak girdabında yoğun bir sezgi..
  Kopuzun telinde yanık bir ezgi,
  Aşığın dilinde ır'dı ayrılık............Mehmet YAŞ
  Recep ÇAKMAK { 21 Aralık 2012 08:36:04 }
  Acı, hem de çok acı, sensiz olmuyor,
  Gel de bitsin ayrılık yeter.
  Hasretin acı, ayrılık ateşten kor,
  Gel de bitsin ayrılık yeter.

  Çile çekmekse bu, çileden çile,
  Acıtıyorsun bak, hem bile bile,
  Sevdim seni çok, kime ne,
  Gel de bitsin ayrılık yeter.
  Hakan Kahraman { 19 Ocak 2011 21:21:38 }
  İşte şiir buna denir. Tebrikler.
  ibrahim HAHOLU { 15 Eylül 2010 15:37:15 }
  Ağlayan yüreğin düşmanı gibi
  Okyanus denizi dipleri gibi
  Kurumuş yaprağın lifleri gibi
  Zalimler otağında kılıç ayrılık

  İnsanın özüne ateşi koyan
  Diri bedenlerden elbise soyan
  Girdiği bağları bozguna salan
  Topraklar içinde yılan ayrılık

  Hasret deryasında yüzen bir gemi
  Yanan yüreklerin efkarlı demi
  Bozulan yaşamın en acı yemi
  Mazlumları yakan öcü ayrılık
  ibrahim HAHOLU { 15 Eylül 2010 11:46:16 }
  Diline keşkeler düşsün isterim
  Uğrunda yanıpta söndü hislerim
  Acı ızdırabın döktü dişlerim
  Bir zamansız esen yeldi ayrılık

  Dermansız dertleri çekenler bilir
  Mazlumlar her zaman zaten ezilir
  Zengin fakir herkez bu derdi bilir
  Yürek yaşlarının seli ayrılık
  Diğer Sayfalar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

   


  Yorum Yazın

  Yorum Yazma Formunda İP Kaydı Uygulanmaktadır.
  Güvenliğiniz İçin E Posta Adresiniz Gizlenmiştir.
  ( Yorumlar Görüntülenirken Meiliniz gizli kalacaktır )  KalınİtalikAltçizgiliLink  
  Arama Arama


  En Son Eklenen

 • Devamı..
 • iSTATiSTiKLER

  122 Şair ismi altında, toplam 3696şiir bulunmaktadır.

  Bu şiirler toplam7630999 defa okunmuş ve 777 yorum yazılmıştır.

  ZİYÂRETÇİ: