ATATÜRK

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 183  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 10 Kasım 2017 01:22:48  |  Özet : Haksızlığa haykırışı
Atam öğretti barışı
Sevemedi hiç savaşı
Cihanın sulh’u Atatürk!

BANA GÖRE

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1413  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 13 Mart 2014 01:02:47  |  Özet : Kul Keramettin sende duy
Ona yanaş git ona uy
Olmazsa olmaz güzel huy
Terbiyedir bana göre.

ÜÇ GÜNLÜK DÜNYA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1549  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Mart 2014 23:56:44  |  Özet : Keramettin söyler her gün
Günahsızdım doğduğum gün
Benim günüm hergün ilk gün
Üç günlük dünya içinde.

GÜZEL ANA,ŞİRİN ANA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1231  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Mart 2014 23:53:35  |  Özet : Seni ben tarif ederim
Dünya tatlısı bal derim
Hakkını nasıl öderim?
Güzel ana, şirin ana.

BIKTIM SİYASETİN ÇİRKİN YÜZÜNDEN

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  2  Yorum  |   Okunma 1468  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 26 Şubat 2014 22:23:03  |  Özet : Dinlisi, dinsizi ayağa kalksın
Sağcısı, solcusu bir el uzatsın
Herkes birbirine adımlar atsın
Bıktım siyasetin çirkin yüzünden.

İNSAN HİZMETİNE KOŞANLAR GELSİN

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1441  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ekim 2013 22:00:25  |  Özet : El sırtından kazancına katmayan
Alın terlerini çalıp yatmayan
Bire alıp bin liraya satmayan
İnsan hizmetine koşanlar gelsin.

ÇEKTİK ÇEKİYORUZ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1543  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 16 Ekim 2013 22:49:31  |  Özet : Yiyip ense göbek şişirenlerden
Çirkin pazarlığa girişenlerden
İnsan haklarını çiğneyenlerden
Çektik, çekiyoruz… Nereye kadar?

SANIRIM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1446  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 15 Eylül 2013 21:30:28  |  Özet : İktidar sahibi temiz ders alsa
Siyasi çıkarı özünden atsa
Herkes birbirinin elinden tutsa
Ülkem kurtuluşa erer sanırım.

ÖLÜ GİBİYİZ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1071  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2013 08:17:33  |  Özet : Vatan hainlerle cebelleşiyor
Ulus canilerle debelleşiyor
Devlet ihanetle hesaplaşıyor
Gümrüksüz, kapısız ülke gibiyiz.

DOKTOR DERKİ KAFANA BİRŞEY TAKMA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1097  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2013 02:46:35  |  Özet : Umudum tükendi bu gidişattan
Üstteki habersiz alttaki kattan
Seyis bile düştü bindiği attan
Doktor derki kafana bir şey takma.

GENÇLİK UÇUP İHTİYARLIK KONUNCA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1145  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2013 02:44:49  |  Özet : Tansiyonun çıkar, nabzın hızlanır
Nefesin sıkışır, kalbin darlanır
Saçların dökülür, kalan karlanır
Gençlik uçup ihtiyarlık konunca.

BELLİ DEĞİL

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 914  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 04 Ağustos 2013 16:20:31  |  Özet : Bölücü hainler düşmanla yatar
Müslüman Türklere kaşını çatar
İnsanın hayvanı vatanı satar
Avcı belli değil, av belli değil.

FELEK

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1073  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 03 Ağustos 2013 01:55:40  |  Özet : Sağıma soluma kazdırdı kuyu
Benimle uğraşmak sevdiği huyu
Gemime her yandan aldırdı suyu
Beni boğa boğa öldürdü felek.

NEYLEYİM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1135  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 05 Temmuz 2013 23:25:19  |  Özet : En büyük devlete hükümdar olsam
Doğunun batının Hâkan’ı olsam
Dünyanın bildiği bir lider olsam
Neyleyim yanımda sen yoksan eğer.

GURBET

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1236  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 06 Nisan 2013 01:17:57  |  Özet : Hayatın yükünü sırtıma verdi
Arkamın üstüne beni devirdi
Cennetimi cehenneme çevirdi
Bana Azrail’i arattı gurbet.

BENİ HUZURUNA AL YARADANIM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1229  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2013 23:09:07  |  Özet : Kitaplar azaldı zulümler arttı
İlimsiz âlimle barsaktan attı
Bu dünyanın çarkı yerinden çıktı
Beni huzuruna al Yaradan’ım.

MUM YAKTA ARA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1596  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 16 Mart 2013 00:18:02  |  Özet : Ülkemin insanı gezer avara
Dinlisi, dinsizi dönmüş davara
Mutlak bu gidişat toslar duvara
O eski günleri mum yak ta ara.

DEĞİŞEMEM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1374  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 16 Mart 2013 00:12:35  |  Özet : Güvenmem şöhrete, köşke, saraya
Koyamam kimseyi Hakk’la araya
Yeminim var bu kararda kalmaya
Değişemem toprak olana kadar.

BİR GÜN GELECEKSİN DİYE

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1355  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 16 Mart 2013 00:10:43  |  Özet : İstasyonda vagon oldum
Gam, kasavet evi oldum
Bunca derde durak oldum
Bir gün geleceksin diye.

BİR MÜSLÜMAN AHVALİMİ SORMADI

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1130  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 16 Mart 2013 00:08:36  |  Özet : Sözün uzadıkça gözlerim doldu
Yüzüm pek sarardı, bedenim soldu
Bu çağda insanlar hayvana döndü
Bir Müslüman ahvalimi sormadı.

KARDEŞ KARDEŞ BİR ARADA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1139  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 03 Mart 2013 10:34:39  |  Özet : İncitmesin dil kimseyi
Dinleyelim bu Ünver’i
Kuralım bir dünya yeni
Kardeş kardeş bir arada

NERDEN BİLECEK

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1175  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2013 01:06:43  |  Özet : İlâhî ahlaktan nasip almayan
Riyanın şerrini hesaplamayan
Nizâm-ı Âlem'i anlayamayan
Türk-İslam fikrini nerden bilecek.

BİLDİM BİLELİ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1252  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2013 01:01:58  |  Özet : Bu dünya insana kilitli kafes
Makam ve mevkiler geçici heves
Daim Allah diye alırım nefes
Canı bedenimde bildim bileli.

BİZİM AŞKIMIZ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1231  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2013 00:40:55  |  Özet : Yeryüzünde hiçbir aşkta anlam kalmadı artık
Gelde biz bu aşkımızı göklere taşıyalım.
Değmesin ki üstümüze aşkı lekeli âşık
Sahte aşklı sevgilerden davacı olmayalım.

İLK DEFA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1253  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2013 00:27:08  |  Özet : Bir aşka boynumu asla eğmedim
Doğalı aşklara kıymet vermedim
Hayatım boyunca hiç yenilmedim
İlk defa sen beni yendin sevdiğim.

VATAN SENİ DÜŞÜNÜRÜM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1603  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2013 23:58:42  |  Özet : Benim için kutsaldır pek
Yüreğimin içinde tek
Doğumumdan ölene dek
Vatan seni düşünürüm.

NASIL SEVMEM BU VATANI

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1368  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2013 23:56:45  |  Özet : İslâmiyet’in en başı
İtikat,  imanın eşi
Allah’ın müstesna işi
Nasıl sevmem bu vatanı.

KÖYLÜ KARDAŞ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1320  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2013 23:55:11  |  Özet : Avradı yanına çağır
İşini bilmeze bağır
Türkü söyle ağır ağır
Bahar geldi köylü kardeş.

GÜZEL ANA,ŞİRİN ANA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1176  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2013 23:52:56  |  Özet : Hakk emriyle senden doğdum
Senin sütünle ben doydum
Hamdım piştim, olgun oldum
Güzel ana, şirin ana.

KOMŞU

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1191  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Şubat 2013 23:42:06  |  Özet : Hâkk’a kanaati olanlar bilsin 
Boynum kıldan ince sana bilesin
Benim için en değerli şey sensin
Sıtk-ı hulûs ile canımsın komşu!

BEYİTLERLE TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1336  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Şubat 2013 23:40:18  |  Özet : Anaların emzikli çocuklar kucağında,
Yardıma koşuyorlar dönen, uzayan yolda…

Kadınlar, çocukların ellerinden tutarak…
Mermiler taşıdılar cepheye, yalın ayak…

Yollara döküldüler gündüz, zifir karanlık,
Gitgide artıyordu etrafta kalabalık.

Elde yok, avuçta yok, dolma tüfek tüm servet,
“Yarabbi! Yardım eyle; kurtarılsın memleket”

BİZDEN DEĞİLDİR

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1101  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Şubat 2013 23:33:25  |  Özet : Dıştan gülüp içten kusan
Korku, terör, vahşet saçan…
Bu vatanda huzur bozan
Kahpeler bizden değildir.

BABA...

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1255  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 07 Şubat 2013 23:31:21  |  Özet : Keramettin oğlun tutar vasiyet,
Dediğini yapar etmez eziyet,
Çok özledim seni budur vaziyet, 
Beni de yanına alıver baba.

SÖZÜM ERMENİLERE

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1058  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2013 23:01:13  |  Özet : SOY KIRIM SAFSATASI<br>

SÖYLEYİN

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1062  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2013 22:57:05  |  Özet : AHİRET HAYATINA HAZIRLIK

ANADOLU DERLER BU TÜRK YURDUNA

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1040  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2013 22:53:33  |  Özet : Keramettin Der Ki; Yoktur Noksanı
Yoktur Husumeti Yoktur Evhamı
Eğilletir Aslan Denen Adamı
Anadolu Derler Bu Türk Yurduna!

DÜNYAYA İKAZ (AMAN HA!)

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1015  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2013 22:47:51  |  Özet : Keramettin ÜNVER uyarı yapar
Mustafa Kemal’in izinden koşar
Türk’ü fitillersen elinde patlar
Oyum oyum oyar sizi aman ha!

DOKTOR

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1009  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2013 22:38:48  |  Özet : VATAN SEVGİSİ

OĞLUMA NASIHAT

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1503  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2013 12:48:43  |  Özet : Tavana çıkınca tabanı düşün
Yükseldikçe, belin düz dursun düzgün
Adil adaletli olsun her yönün
“Benim oğlum adam olmuş” diyeyim.

SİTEM

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1049  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2013 12:43:29  |  Özet : Büyüğü, küçüğü, ağası, beyi…
Boşa geçirdiniz bunca seneyi
Kendi elinizle bu Türkiye’yi
Neden içten içe dışa sattınız?

EŞİME

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 967  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2013 12:41:39  |  Özet : Bedenimin ruhu, canı
Damarımın temiz kanı
Evimin Ulu Sultanı
Bana eş oldu sağ olsun.

BABAMA SÖZÜM VAR

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1108  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2013 00:38:51  |  Özet : Vatan sevgisi

LİG LİDERİYİZ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1112  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2013 00:35:07  |  Özet : İKİMİZ BİR CANIZ AYNI BEDENDE

HAMSİ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1154  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2013 23:07:50  |  Özet : Sağlıklı bir hayat için hamsinin önemi

VEREMEDİM BİR GÜZELE GÖNLÜMÜ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1125  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2013 22:58:25  |  Özet : Sevgi Üzerine

MEMLEKETİN HALİ

Kategori  Şair :  KERAMETTİN ÜNVER  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1159  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 28 Ocak 2013 22:49:55  |  Özet : Memleketimizde yaşananları şair kendince ele almış.

KÜTÜPHANE

Kategori  Şair :  Keramettin Ünver  |  Yorumlar  0  Yorum  |   Okunma 1174  Okunma  |  Yazar Yazan  : Keramettin | Eklenme Tarihi: 27 Ocak 2013 00:38:55  |  Özet : Kütüphanenin önemi hakkında

1 Sayfada 47 sonuç bulundu.
[1.] 


Tüm Şiirleri Sırala

İlk_Tarihe_Göre ...... Son_Tarihe_Göre


Sitemizi beğendiyseniz Arkadaşlarınızın da Halksiir.com'dan haberi olsun.

Forum Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayınız...


Halksiir.com © 2007 - 2018 Tüm Hakları Saklıdır.

Arama Arama


En Son Eklenen

  • Devamı..
  • iSTATiSTiKLER

    126 Şair ismi altında, toplam 3122şiir bulunmaktadır.

    Bu şiirler toplam3967950 defa okunmuş ve 840 yorum yazılmıştır.

    ZİYÂRETÇİ: