Üye Olacağım  |  Şifremi Unuttum  |  Aktiv. Emailim Gelmedi Email : Şifre :
Türk Halk Şiiri Ve Şairleri... Türk Halk Şiiri Ve Şairleri...

*** Türk Halk Şiiri Ve Şairleri ***

Halksiir.com Anasayfa | Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim

*** Şiir Bölümü Ve Şair Sayfaları ***


Forumda Kelime Ara :
Forum Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> İslâmî Konular... >> İslâmî konularda, çeşitli yazılar...

Konu Okunuyor
Moderatör yok Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
26 Şubat 2020 Çarşamba Okunma :Bugün 1 Toplam 535 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
admin (SA)
Konu-122 : %29
Mesaj-5 : %9
admin
İSTANBUL
Erkek Yaş:49
Yazar
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

Konu Okunuyor Fatiha ve Namaz Toplam Puan:0
0 kişi oyladı Ort.()
#492Alt

FATİHA VE NAMAZ

“ O Rububiyetin, kendi cemâlini izhar ve kemâlâtını ilân ve kıymetli san’atlarını teşhir ve gizli hünerlerini göstermek gibi en mühim maksat ve gayeleri,” vardır.

Cemali görmek , kemalatı ilan etmek, sanatları görüp teşhirini derketmek, hünerlerini müşahade etmek ancak namazın fiilleri ile isbat edilir. Kıyam Fatiha, rüku ve sücud.insan bunlarla bulur vücud. Bu yüzden fatiha çok önemli ve namazın efali çok önemli. Fatiha suresi inince şeytan şaşırmış, paniğe kapılmış. Nasıl inmiş bu büyük sure.

Yine sahih-i Müslim’de geçen ve Ebu Hureyre (r.a) ‘den nakledilen bir hadiste:

“Yüce Allah: Ben namazı, benimle kulum arasında ikiye ayırdım. Yarısı benim, diğer yarısı da kulumundur. Kulumun dilediği kendisine verilecektir. Kul, Âlemlerin Rabbı olan Allah’a hamdolsun, dediği zaman, Yüce Allah: Kulum bana hamd etti, der.

Rahman ve Rahîm’dir dediği zaman, Yüce Allah: Kulum bana sena etti der. Ceza gününün sahibi dediği zaman, kulum beni ta’zim etti der. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz, dediği anda, Yüce Allah : İşte bu, ancak benimle kulum arasında bir husustur. Kulumun dilediği kendisine verilecektir, der. Kul: Bizlere doğru yolu göster. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu, gazabına uğrayanların ve sapık olanların yolunu değil, dediği zaman, Yüce Allah: Bu da ancak kuluma ait bir husustur, dilediği kendisine verilecektir, buyurmuştur.”

Fatiha suresinin nüzul sebebi: Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Hatice’ye (r.a):

— Ya Hatice, ben bir yerde yalnız kaldığım zaman bir ses duyuyorum. Vallahi bunun bir kötülük olmasından korkuyorum, dedi.

Bunun üzerine Hz. Hatice (r.a) :

— Allah korusun, Cenabı Hakkın sana bir kötülük yapacağını sanmam. Sen emaneti yerine getirir, akrabaya iyilik yapar ve sözü doğru söylersin, diye teselli etti. Sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a) ile Varaka gittiler, Hz. Peygamber s.a.v. ona:

— Tenhada kaldığım zaman, Yâ Muhammed, diye bir ses duyuyorum ve hemen korkup kaçıyorum, dedi. Varaka:

–Bir daha öyle yapma, ses geldiği zaman orada dur, ne söylediğini dinle, sonra gel bana haber ver, dedi. Hz. Peygamber eve döndü. Yalnız kalınca şöyle bir ses duydu:

–Ya Muhammed, kul bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi… veleddâllîn, diye Fatiha’yı sonuna kadar okudu. Sonra Hz. Peygamber bu durumu Varaka’ya anlatınca, Varaka:

–Müjde yâ Muhammed, müjde! Ben şehadet ederim ki sen Meryem’in oğlu İsa’nın müjdelediği zatsın. Sen Musa’nın namusu gibi bir namus üzerindesin ve sen Allah tarafından gönderilmiş bir nebisin. Sen cihada memur olacaksın, dedi. İşte bazı kaynaklarda Fatiha suresinin nüzul sebebi böyle açıklanmaktadır.

Hz Ali (ra), ben fatihayı bütün ömrümce anlatsam bitiremem, demiş, ne kadar harika.

Rububiyetin temerküz ettiği – yoğunlaştığı ibadet namazdır. Çünkü bu kainatı ve dünyayı ihata eden sayılmaz fiillerin tamamının müşterek görüntüsü rububiyettir. Bu müşterek, ortak görüntü azamet ve haşmet ve onun parelelindeki sıfatlar ve fiillerle ifade edilir. Namaz azamet ve ulviyet ve haşmetin karşısında onların kime ait olduğunu ve onları nasıl kabul ve teslimiyet gerektiğini anlatan insanın namazdaki kutsi davranışlarıdır.

Başımızı kaldırdığımızda bütün aklî ve kalbî ve bedenî uzviyatımızı ihata eden bir büyük varlıklar kümesi ile karşılaşıyoruz. Bu azamet ve heybet görüntülerine karşı yapılacak ve alınacak tavrı Allah namaza yüklemiştir. Çünkü hiçbir varlık insandan başkası bu azamet karşısında tavır alamaz kuşlar bu büyüklük karşısında uçuşurlar, kendilerine verilen bu semavî azametli dünyada, ama onu Subhanerabbiyel azîm diye dile getiren ancak insandır, insanın yaratılış gayesi de budur, bu azamete ve heybete başını eğerek tutum sergilemek.

Yavuz Sultan Selim:

Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân

diyor, aslanlar bile benim azametim ve kahrım karşısında titrerdi, der. Halifeliği İstanbul’a getirdiğinde o büyük azametli işi bir milleti bir ümmetin lideri yapan o ulvî vazifeyi alan bir şahıs olarak ümmetin karşısına çıkmak istemez, neden böyle yaptığı söylenince “Ya bana da bir gurur gelirse” der. Çünkü kainatın sahibinin azameti karşısında onun yaptığı ancak mahcubiyet getirir. Helal olsun Yavuz Sultan Selim Han sana! Ne milletmişiz yahu ümmeti Muhammed, bir faninin ölüm gününde ayağı kalkan ülkem, yazık değil mi sana, ama sen layıksın yerine bir şey koyamadın, zorla da olsa ayağı kalk deniyor:

Öz yurdunda garipsin öz vatanında parya
Yüz üstü çok süründün ayağı kalk Sakarya

Üstad-ı sâni, kalkamadık ayağa, gel de bizi ayıpla, belki utanır da ayağa kalkarız. Üstad-ı azim “beş yüz senedir yattığınız yeter” diyor.

Ya Resulullah ashabının karşısına çıkınca o fahr-i kâinatın görüntüsü gözler önünde iken ashab ne yapıyorlardı. Ne sahne ama… Görmedik onları, ahirette eğer layık olursa o büyük görüntüyü ayağa fırlayarak başımız önde karşılarız inşallah. Bu arkadaşların arasında mı? Nabi’nin, bir saygısızın makber-i Nebî’ye karşı tutumundaki alaladelik ona:

Sakın terki edepten makam-ı Mustafadır bu
Nazargâh-ı ilâhîdir kûy-ı mahbûb-ı Hüdâdır bu

dedirtir. Kırkıncı Hoca bizdeki büyük insanların adı semaya altın harflerle yazılmalı, derdi.

Girişte Rububiyetin icraatı ve azameti karşısında hamdeden insan, daha sonra rükûda başını eğdiğinde o azamet ve haşmet fiiller kümesinin karşısında çaresizliğini ve kabulden azamete teslimiyetten başka bir tavrının olmadığını anlar, “Subhânerabbiye’l-azîm” der.

Ey büyük Alllahım ve Rabbim, bu koca kainatı ve birbiri içindeki âlemleri bana hizmet ettiren azametinin ve haşmetinin kusursuz görüntüsü karşısında ben bu âlemin emmuzeci olan küçük varlık.. ancak bana başımı sana ve azametine eğmek düşer, o eğmek arkasında azametin korkutucu ve kuşatıcı tesiri ile göz pınarlarım kan ağlamalı ama, nerde.

Büyüklük, büyük sanat eserleri insanlara şaşkınlık vermiştir. Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma gelmek, hayret etme.

“Koca küre-i arzı bir bahçe, belki bir ağaç kolaylığında ve intizamında ve azametli baharı bir çiçek suhûletinde ve mîzanlı ziynetinde ve zemin sayfasında üçyüz bin haşir ve neşrin nümune ve misallerini gösteren üç yüz bin kitap hükmündeki nebatat ve hayvanat taifelerini onda yazar, beraber ve birbiri içinde şaşırmayarak, karışık iken karıştırmayarak, birbirine benzemekle beraber iltibassız, sehivsiz, hatasız, mükemmel, muntazam, mânidar yazan bir kalem-i kudret, bu azameti içinde hadsiz bir rahmet, nihayetsiz bir hikmetle işlediği gibi; koca kâinatı bir hanesi misillü insana musahhar ve müzeyyen ve tefriş etmek ve o insanı halife-i zemin ederek ve dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrâyı ona vermesi ve sair zîhatlara bir derece zabitlik mertebesiyle mükerrem etmesi ve hitâbât-ı Sübhâniyesine ve sohbetine müşerref eylemesiyle fevkalâde bir makam verdiği ve bütün semâvî fermanlarda ona saadet-i ebediyeyi ve beka-i uhreviyeyi kat’î vaad ve ahdetti…”

Azameti anlatan sayısız bahisleri buraya alsak metin nereye gider. İşte Subhânerabbiyel azîm, bütün bu tavırlara karşı başını eğmektir, hissedersek ne harika bir tutumdur, rüku. Bütün kainat emrine başını eğdiği bir ilâha karşı haydi sen de başını eğ, küçük canlı.

İşte Rabbi âlâ, gel hayyaale’s-salâh ile günde kırk kere benim azametim karşısında başını eğ. Gelmemek, eğmemek ne mutsuzluktur, ne kadar kendine kötülüktür.

Bir de secdeye kapanırken telaffuz edilen ulvî kelimat var. Subhane rabbiyel a’lâ.Bütün bu büyüklük ve azamet karşısında rükû yetmez, bir de başını secdeye koymak gerekir.

Bütün yukardaki anlatımlar azamet haşmet ve heybet olduğu kadar ali, ulvi, yücedirler, onları gören göz, şaşkınlığından başını secdeye koyar, Allah’ı anlamak isteyen rükû ve sucud yapar, yoksa ne kul olduğu belli olur ne Allah’ın ilâh olduğu. Bu görüntüleri hafızayı kübraya göndermeyen nasıl haşrin pazarında görünüp neyi amel olarak gösterecek. Ne hazin…
(Bilgilendirme amaçlı alıntıdıri

Facebook'ta paylaş
Sitemizde Bulunan Alıntı, Makale, Şiir vb. Bütün içerikler Tamamen bilgilendirme Amaçlıdır. Sitemiz Bu içeriklerden Hiç Bir Şekilde Kar Amacı Gütmemektedir. Bu yazının Yayın İlkelerini İhlal ettiğini düşünüyorsanız,İletişim den Bize bildiriniz... En Kısa Sürede Size cevap verilecektir.


İçeriğe puan verPuan ver...

Cevap yazılmadı
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 19 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Mehmetaluc
Admin (SA)
Canbaba
Halkin_sairi (SA)
Yaren
Mehmetaluc  %50
Admin (SA)  %29
Canbaba  %3
Yaren  %2
Mavi  %2
Mehmetaluc  %21
Admin (SA)  %9
Cakir  %9
Eyalbuz  %9
Halkin_sairi (SA)  %7
İslamehli 2
Eyalbuz 2
Halkin_sairi (SA) 2
Osman7159 1
Seraphoca 1
 Bu Gün Online Olanlar  En Yeni Üyeler  Doğum Günü Olanlar
Birfani , Arslan53 , Nbterzi , Vaysal , Cooker19 , Seopak , Behlul , Durmus , Haydar , Mavi , Halife , Kemaldoganay , Beyza , Sairmahmutbaki , Halisi ,
Zemherigulu , 1 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Semboller Aktif Konular & Son Konular Rastgele On Şiir Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Filistin Cephesi...
Dubai Masası & Operasyon Merkezi
Sakın Tökezlemeyin...
Atışmaya Davet
Siyonizm'in Ortadoğu'daki Hedefi
Siyonizmin Oyunları...
ÜÇ MADDELİ HADİSİ ŞERİFLER...
Berat Gecesinde Affedilmeyecek İnsanlar
Sakın Öldük Zannetmen...
SENDE Mİ ONDA MI VİRÜS BENDE Mİ
Osmanlı'nın Yıkılmasına Kapı Aralayan Filistin Ve Suriye Cephesinde Ne oldu?
Fatiha ve Namaz
Ölülere Yardım Etmek
Pirinç Tanesi
Uyan Ey Müslüman Uyan...
Gücüm Yetmez Oldu Dünya Seline...... Mustafa Usta

BİLENLER BİLİR BİZİ -2 ... HARUN YILDIRIM

Çevreyi Temiz Tutalım... Yılmaz Bakar

GÖZLERİM İSYAN EDER... Mehmet NACAR

GÖNÜL... (Halksiir.com Ortak hece şiiri.)... Ortak şiirler

AŞKIN SİHİRLİ LAMBASI... Mehmet NACAR

BİLSİN SEVDİĞİM... HARUN YILDIRIM

ON BEŞ TEMMUZ... HARUN YILDIRIM

Bayramın Mübarek Olsun... Muzaffer Önler

Zulüm payidar olmaz... Muzaffer Önler
Ana kategori :9
Alt Kategori :27
Toplam Konu :414
Toplam Cevap :51
Online Üye :0
Misafir :1
Toplam Online :1
En Çok Okunan Konular Cevap Alan Konular En Çok Puan Alan Konular Bu Gün Çok Okunan Konular
Hacı Taşan - Hayatı ve Bir Türkü ( Bu gün ayın ışığı...) Dinle...
Ekrem Çelebi - Hayatı ve Bir Türkü ( Olmazmıydı... ) Dinle...
Refik Başaran... (Hayatı ve Dam Başında Sarı Çiçek Dinle)
Develi Musıki Hayatına Genel Bir Bakış ve Develi Türküleri
Şiirde Kafiye Ve Redif Bilgileri...
Fon Müzikleri
Ümit Tokcan - Hayatı ve Bir Türkü ( Üryan geldim yine üryan giderim) Dinle...
Yıldıray Çınar - Hayatı ve Bir Türkü ( Bölemedim felek ile kozumu) Dinle...
Şemsi Yastıman...
3.Hece Şiir Değerlendirme Yorumları...
Halk Şiirinde Hece Ve Aruz Türleri...
İmlâ Kuralları
Gözlerin... (sesli, görüntülü şiir)
Topla göçümüzü gidelim gönül...(sesli, görüntülü şiir)
Biriyiz...
Aşık Reyhani Hayatı ve Örnek Şiirleri...
Aşık Veysel Şatıroğlu Şiirlerinden Örnekler...
Şiirde Kafiye Ve Redif Bilgileri...
Ümit Tokcan - Hayatı ve Bir Türkü ( Üryan geldim yine üryan giderim) Dinle...
SERAP HOCA- UNUTMA BENİ
Rıfat ARAZ Şair-yazar (Biyografisi ve şiirlerinden örnekler...)
Dedim - Dedi Şiiri ( Seslendirme: Mustafa Zorla )
Ölme Dost!
Mustafa USTA'nın Seslendirilmiş şiirleri...
Yazık Olsun (Ayşe Yıldız )
Bu Akşam... (Video Klip Seslendiren: A..Zade)
Topla göçümüzü gidelim gönül...(sesli, görüntülü şiir)
Biriyiz...
Benim Sadık Yarim Kara Topraktır.(Aşık Veysel) Şiir ve Sesli Türküsü
Ümit Tokcan - Hayatı ve Bir Türkü ( Üryan geldim yine üryan giderim) Dinle...
Sen Varsın
Kuran İle Örülmüş Ey Güzel Can
Gözlerin... (sesli, görüntülü şiir)
Refik Başaran... (Hayatı ve Dam Başında Sarı Çiçek Dinle)
Bıraktığın Sessiz Feryat Yanımda
GARİP
Kavuşamadım Gül Yüzlüm
Nurlar Dolsun Cümlemizin Gülümsemesine
Fazla Çıkartmayın Mizahın Cılkını
Resul ile süsledim gülüşümü

https://www.halksiir.com/forum | halksiir@halksiir.com
Halksiir.com © 2007 - 2021 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu Şairi Okudunuz mu:
Yılmaz Bakar


Forum Bölümü İstatistik :
Aktif Ziyaretçi:2 Online Üye:0 Üye Sayımız:225 Onay Bekleyen:0 Bugün Tekil:15 Bugün Çoğul:119 Toplam Tekil:417689 Toplam Çoğul:1763762 İp No: 3.231.230.177

Efkan Forum V.5.0 © 2005-2007 Tasarım Kodlama Efkan Ay